Popular Posts

Thursday, December 8, 2011

६१ व्या विदर्भ साहित्य संमेलनाचे स्वग्ताद्यक्ष तसेच उद्घाटक

६१  व्या विदर्भ साहित्य संमेलनाचे स्वग्ताद्यक्ष "मा. राधेश्याम्जी चांड",अध्यक्ष ,दि .बुलढाणा अर्बन को -ऑप. क्रेडीट सोसायटी म .बुलढाणा हे आहेत .
तसेच उद्घाटक म्हणून महासंग्नाकाचे जनक पदमश्री "डॉ.विजय भटकर "हे लाभणार आहेत .

No comments:

Post a Comment